Pompy Ciepła – Montaż oraz Serwis

Co to jest pompa ciepła.

Pompa ciepła to instalacja, która zużywając pracę mechaniczną, przenosi ciepło z otoczenia o niższej temperaturze do innego o wyższej temperaturze, czyli cieplejszego. Ilość ciepła przenoszonego do gorącego otoczenia jest większa niż zużyta praca mechaniczna.

Podstawą działania pompy ciepła są właściwości cieczy roboczej zwanej także „czynnikiem chłodniczym” przy zmianie stanu skupienia tj. Skraplania i parowania. Będąc w stanie gazowym i pod ciśnieniem, płyn roboczy krąży w układzie za pomocą sprężarki. Na wylocie ze sprężarki gaz, teraz gorący i pod wysokim ciśnieniem, jest schładzany w wymienniku ciepła, zwanym „skraplaczem”, i skrapla się do postaci cieczy o umiarkowanej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Czynnik chłodniczy przepływa przez nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające, zawór rozprężny. Następnie chłodziwo, teraz w stanie quasi-ciekłym, przechodzi przez drugi wymiennik ciepła, zwany „parownikiem”, gdzie odparowuje poprzez absorpcję ciepła. Płyn powraca do sprężarki i cykl się powtarza.

W takim układzie istotne jest, aby czynnik chłodniczy po sprężeniu osiągnął temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia, aby „płynąć” w jego kierunku.

Lodówki i klimatyzatory to typowe zastosowania, które wykorzystują tę technologię.

Zadzwoń Teraz ! Szybki Kontakt